* در همه فعالیت‌ها، حق مالکیت فکری و معنوی تحقیقات پیشین را به طور کامل رعایت می‌نماییم.

      * در نقدها، اظهار نظرها، عدل و انصاف را رعایت می نماییم.

      * برای داشتن مجموعه‌ای پویا و به روز، برای ارتقاء هرچه بیشتر دانش و مهارت خود تلاش می کنیم.

      * کار گروهی را لازمه موفقیت، و نیل به اهداف خود می دانیم، بنابراین همیاری و همکاری را سرلوحه کار خود قرار می دهیم.

      * متعهد به اصول سه گانه مديريت كيفيت شامل بهبود مستمر، مشاركت كاركنان و رضايت مشتري می باشیم.

 

 Designed by 1370.ir

.تمامي حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به پوشش ساختمانی امیر هاشم مي باشد